Mengekspresikan ide, pemikiran, dan visi kita dalam rangkaian kata-kata, lalu ditayangkan dalam sebuah blog, adalah aktivitas yang menyenangkan, dan banyak manfaatnya. Bagi sahabat yang memerlukan bimbingan pembuatan dan pengelolaan blog, insya Allah sampai bisa, silakan hubungi no 085759433921, atau ke fadlirobi@gmail.com

Lirik Hadroh- Sholatun Bissalamil Mubin

 on November 28, 2012  


 Lirik Hadroh- Sholatun Bissalamil Mubin
Bagi ibu bapak guru pendidikan Agama Islam yang sedang melatih Qasidah para putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni ( Pentas ) PAI, berikut ini baleatikan.blogspot.com memposting Lirik Hadroh-Sholatun Bissalamil Mubiin. Selamat membaca !


Sholatun bisalamil mubin…linugthotit ta’yii ni ya ghoroomii)6X
Nabiyyuna kaana ashlattak wiini….min ngahdi kun fayakuunu yaa ghoroomii(2X)
back to *(2X)
Ayaman ja’ana khakkon nadhiiri…mughiitsan musbilan subularoshaadi(2X)
back to *(2X)
Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah (4X)
Rosulullahiyaa dhowiil jabiini… wayaamanja’abil khakkil mubiin(2X)
back to *(2X)
Sholatulam tazal tutlaa ngalaika…kami’ thorin nasiim tuhdaa ilaika (2X)
back to * (2X)
Maknanya:
Shalawat serta salam ku persembahkan kepada mu wahai kekasih ku
Sebagai bukti keteguhan ku,wahai Nabi saw (kekasih ku)
Engkaulah sebenar2nya pemberi peringatan pada masa mu
Wahai kekasih ku,wahai Rasulullah saw yang bercahaya wajahnya penunjuk jalan kebenaran
Tak lekang sholawat tercurah pada mu wahai pembawa kebenaran,laksana hembusan angin yang kencang.

Lirik Bahasa Arabnya:

 Sumber : kangbudhi.wordpress.com
Lirik Hadroh- Sholatun Bissalamil Mubin 4.5 5 Deni Kurnia November 28, 2012 lirik hadroh, lirik sholatum bissalamin mubin   Lirik Hadroh- Sholatun Bissalamil Mubin Bagi ibu bapak guru pendidikan Agama Islam yang s...


No comments: